Normativa del servici

Asset Publisher

Normatives sobre aigua i clavegueram


Els serveis d’aigua potable i de clavegueram que gestiona Aigües de Cullera es regixen per normatives que aglutinen les condicions generals de prestació de servei.

Asset Publisher

Aixeta de subministrament d'aigua

Reglament regulador del servei de proveïment d’aigua potable de Cullera

L'ordenança reguladora del servei d’abastament d’aigua potable de Cullera regula la prestació del servei públic d’abastament d’aigua i la tarifa del servei de subministrament domiciliari d’aigua al municipi de Cullera.

Descarrega el reglament complet (BOPV núm. 237 de 06/10/1993)
Descarrega el reglament revisat (BOPV núm. 68 de 21/03/1997)

Reixeta de claveguera

Ordenança de l’ús i els abocaments a la xarxa de clavegueram de Cullera

L’Ordenança de l’ús i els abocaments a la xarxa de clavegueram de Cullera regula l’ús de la xarxa de clavegueram i les condicions dels abocaments que s’hi fan.

Descarrega l'ordenança completa (BOPV núm. 285 de 30/11/2013)

Façana de l'Ajuntament de Cullera

Tarifes del servei d’abastament d’aigua i clavegueram de l’Ajuntament de Cullera

L’Ajuntament de Cullera és el responsable d’aprovar les tarifes del servei aplicables al municipi i la Comissió de Preus de València és l’organisme encarregat d’autoritzar-les. Una vegada aprovades i autoritzades, les tarifes es publiquen al Butlletí Oficial de la Proviícia de València.

Accedix a les tarifes del servei d'aigua potable (DOGV núm. 9680 de 11/09/2023)
Accedix a les tarifes del servei de clavegueram (BOPV núm. 26 de 08/02/2022)