Control de la qualitat de l’aigua

Asset Publisher

Cuidem la qualitat de la teua aigua

El control de la qualitat de l’aigua és el nostre principal objectiu

Hem desenvolupat un pla de control analític anual, consensuat amb l’autoritat sanitària, en el qual s’establixen la freqüència i els diferents paràmetres que cal analitzar, sempre assegurant el compliment total de la legislació vigent (Reial decret 140/2003, que regula criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà; Reial decret 314/2016, que incorpora els criteris bàsics per a la protecció de la salut en contra dels perills derivats de les radiacions ionitzants en les aigües destinades a consum humà; i Reial decret 902/2018, pel qual es modifiquen el Reial decret 140/2003 i el Decret 58/2006, pel qual es desenvolupa, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, el Reial decret 140/2003 i el Reial Decret 865/2003, que regula els criteris higienicosanitaris per la prevenció i control de la legionela).

En Aigües de Cullera treballem per a garantir la salubritat, qualitat i neteja de l’aigua. Per a això, complim tots els requisits higienicosanitaris establerts per la legislació vigent per tal de protegir la salut de les persones.

Totes les analítiques les fa un laboratori extern certificat que garantix els màxims estàndards de fiabilitat pel que fa als resultats obtinguts. Aquests resultats són posteriorment enviats al Ministeri de Sanitat i bolcats al Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC).

Asset Publisher

Paràmetres que cal analitzar

Anàlisi de control a la xarxa de distribució

Per determinar els caràcters fisicoquímics, organolèptics i microbiològics de l’aigua.

Anàlisi completa de la xarxa i els depòsits

Per determinar els caràcters organolèptics i fisicoquímics, els metalls, els trihalometans, els plaguicides, els hidrocarburs aromàtics policíclics i els caràcters microbiològics

Anàlisi de radioactivitat

D’acord amb l’última modificació feta al Reial decret 140/2003, s’estableix que s’ha de determinar el potencial d’activitat radioactiva en les aigües de consum humà.

Anàlisi de legionel·la

D’acord amb el Reial decret 865/2003, s’establixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció de la proliferació de la legionel·la en instal·lacions de risc

Asset Publisher

groupid: 850418, currentGroupId: 850418

Controls
 

Així mateix, disposem de sistemes de control automàtic que ens permeten, mitjançant el nostre sistema de telecomandament i telecontrol, controlar i corregir en continu els indicadors de qualitat de l’aigua: clor residual i nitrats.

Estos controls automàtics complementen els controls efectuats en laboratori en compliment del Pla de control de la qualitat de l’aigua potable, pel qual s’establixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

MOSTREIG D’AIGUA POTABLE

24

punts

DETERMINACIONS DE QUALITAT

+ 2.000

a l'any

CONTROL REMOT DELS PARÀMETRES

2

estacions

NOMBRE D’ANÀLISIS

+ 170

Anàlisis a l’any


Informes de qualitat d’aigua subministrada
 

En el cas de necessitar informes sobre la qualitat de l’aigua subministrada per a auditories o altres gestions, pots trobar els documents necessaris ací.