Avís legal i privacitat de la web

Aviso Legal

 • Avís Legal

  1. Titularitat del portal web

  El responsable d’este lloc web és Aigües de Cullera, S.A. (d’ara en avant, resumidament, 'Aigües de Cullera, S.A.'), societat de nacionalitat espanyola amb NIF A96124177, inscrita en el , i amb domicili social al Plaza de la Sal, 4 46400 Cullera.

  Les dades de contacte del responsable són les següents:

  • Domicili postal: Plaza de la Sal, 4 46400 Cullera
  • O a través del nostre web 

   

  2. Condicions generals d’utilització del lloc web

  Este avís legal (d’ara en avant, les condicions generals” o l'avís”) regula l’accés i l’ús del lloc web.

  Qualsevol persona que accedisca al web tindrà la consideració d’'usuari' i estarà obligada a complir les condicions generals vigents en cada moment.

  La utilització de certs servicis oferits en este lloc web pot estar sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substituïxen, completen o modifiquen este avís. Abans d’utilitzar estos servicis, l’usuari ha de llegir atentament i acceptar les corresponents condicions particulars.

  El web està dirigit a usuaris majors d’edat. Conté informació relacionada amb els servicis d’Aigües de Cullera, S.A. que és d’interés per a clients o futurs clients d’esta companyia.

  El web permet dur a terme determinades gestions en línia. Qualsevol tràmit fet a través del web s’haurà de dur a terme en nom propi i garantint que la informació que, si és el cas, es facilite s’ha obtingut per mitjans lícits i es correspon amb la situació real de l’usuari.

  S’admetran tràmits fets en nom de tercers en el cas de:

  • Persona amb autorització expressa del titular.
  • Representants i persones de contacte, degudament acreditats, de persones jurídiques.
  • Administradors de finques col·legiats que actuen en nom de comunitats de propietaris i altres clients.

  Queda prohibit l’ús del lloc web amb fins il·lícits o lesius per a Aigües de Cullera, S.A. o qualsevol tercer. En la utilització del lloc web, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que puga danyar la imatge, els interessos o els drets d’Aigües de Cullera, S.A. o de tercers o que puga danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedisca de qualsevol forma la utilització normal del lloc web.

  Aigües de Cullera, S.A. adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus; no obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en internet no són enterament fiables i que, per tant, Aigües de Cullera, S.A. no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en estos.

  Aigües de Cullera, S.A. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’estructura i el disseny del lloc web, sense perjuí de les obligacions que es deriven de la normativa sobre protecció de consumidors i usuaris o altres normes aplicables.

   

  3. Drets de propietat industrial i intel·lectual

  Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, així com tota la informació continguda en el lloc web (imatges, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i qualsevol altre contingut que hi aparega) són propietat d’Aigües de Cullera, S.A. o bé té els drets suficients per a l’ús.

  Els drets d’explotació sobre este lloc web i qualsevol dels seus continguts, elements i, en particular, els drets d’ús, explotació, distribució, transformació i comunicació pública pertanyen en tot moment amb caràcter exclusiu, durant la vigència prevista legalment respecte a estos drets de propietat industrial i intel·lectual i per a tot el món, a Aigües de Cullera, S.A., incloent qualsevol millora, adaptació, traducció, perfeccionament de qualsevol dels seus continguts, elements i la resta de materials creats, editats i modificats per l’usuari. L’usuari no pot utilitzar les marques registrades per Aigües de Cullera, S.A., noms comercials, dissenys, know-how, així com qualsevol altre signe distintiu d’Aigües de Cullera, S.A., sense el consentiment previ i exprés d’esta.

  L’usuari no pot modificar ni reproduir, ni en part ni en la seua totalitat, esta informació, sense el consentiment previ i exprés d’Aigües de Cullera, S.A.. Amb caràcter enunciatiu però no limitador:

  1. L’usuari no es troba autoritzat a suprimir, eludir, manipular el copyright i la resta de dades identificatives dels drets d’Aigües de Cullera, S.A., així com qualsevol mecanisme de protecció.
  2. L’usuari no es troba autoritzat per desmuntar, descompilar o invertir les bases de dades en què s’emmagatzema la informació del web. Tota la informació del lloc web està protegida pels drets d’autor. La utilització no autoritzada de la informació continguda en este web, la seua revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’Aigües de Cullera, S.A., dona lloc a les responsabilitats legalment establides. Les marques (signes distintius i logos) que apareixen en el lloc web són titularitat exclusiva d’Aigües de Cullera, S.A. i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d’altres productes, servicis i companyies que apareguen en este document o en el lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus propietaris respectius i legítims.

   

  4. Exclusió de garanties i responsabilitats

  Aigües de Cullera, S.A. no és responsable dels danys o perjuís derivats de l’ús dels continguts del seu web, excepte que es dispose una altra cosa en les normes de protecció de consumidors i usuaris aplicables. En especial, Aigües de Cullera, S.A. no respon ni dels continguts ni de l’estat dels enllaços que conté este lloc web i que poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers. Aigües de Cullera, S.A. no respon ni dels continguts ni de l’estat dels dits llocs i pàgines web. L’accés a estes a través d’este lloc web tampoc implica que Aigües de Cullera, S.A. en recomane o n’aprove els continguts. Aigües de Cullera, S.A. no es fa responsable dels danys o perjuís, de qualsevol tipus, produïts per les deficiències del servici del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o l’ús de versions no optimitzades dels navegadors. Tant l’accés al lloc web com l’ús que puga fer-se de la informació continguda en este és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Aigües de Cullera, S.A. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjuí que poguera derivar-se d’este accés o ús de la informació. Aigües de Cullera, S.A. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir ni dels possibles danys que es puga causar al programari i al sistema informàtic de l’usuari, o als fitxers o documents que s’hi emmagatzemen, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a connexió als servicis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix navegador. En tot cas, correspon a l’usuari disposar de ferramentes adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

   

  5. Hiperenllaços i llocs enllaçats

  L’usuari que pretenga establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al lloc web d’Aigües de Cullera, S.A., ha d’obtindre una autorització prèvia i per escrit d’Aigües de Cullera, S.A.. L’establiment d’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Aigües de Cullera, S.A. i el propietari del lloc o de la pàgina web en què s’hi establisca, ni l’acceptació o aprovació per part d’Aigües de Cullera, S.A. dels seus continguts o servicis. En tot cas, Aigües de Cullera, S.A. es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç al seu lloc web, especialment en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts del lloc web en què s’inclou l’hiperenllaç.

  En el lloc web d’Aigües de Cullera, S.A. es posa a disposició de l’usuari, únicament per a la recerca de, i accés a, informació, continguts i servicis disponibles en internet, hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (p. ex. enllaços o botons), directoris o instruments de busca que permeten a l’usuari accedir a llocs o portals d’internet pertanyents o gestionats per tercers (“llocs enllaçats”). Aigües de Cullera, S.A. no oferix ni comercialitza per si i/o per mitjà de tercers la informació, els continguts i els servicis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i servicis, així com qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en estos; l’usuari, per tant, assumix de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través d’estos.

  L’existència de llocs enllaçats no pressuposa en cap cas la formalització d’acords amb els seus responsables o titulars, ni la recomanació, promoció o identificació d’Aigües de Cullera, S.A. amb les manifestacions, continguts o servicis que s’hi proporcionen.

   

  6. Legislació aplicable i jurisdicció

  Estes condicions generals es regixen per la legislació espanyola. Llevat que s’indique el contrari en les normatives de protecció de consumidors i usuaris aplicables, Aigües de Cullera, S.A. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els puga correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Cullera (Valencia) per a totes les qüestions que es puguen suscitar o les accions que es puguen exercitar derivades de la prestació del servici del lloc web i dels seus servicis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que s’establix ací.

 • Política de privacitat de la web

  1. Quina finalitat té esta política de protecció de dades personals?

  Esta política té per objecte donar a conéixer la manera en què obtenim, tractem i protegim les dades personals que facilites o arrepleguem a través de la web d’Aigües de Cullera, S.A. (d’ara en avant, el “lloc web” o el “web”) i l’Oficina Virtual (link a l’OV), per mitjà de formularis i/o cookies, perquè pugues decidir lliurement i voluntàriament si vols que les tractem.

  En el web es poden trobar diferents enllaços a plataformes i pàgines gestionades per terceres entitats, des de les quals s’oferixen servicis comuns per a empreses del grup, al qual pertany Aigües de Cullera, S.A.. Estes pàgines disposen de la seua pròpia política de privacitat, en la qual es detalla l’entitat responsable del tractament de les dades i les finalitats d’este tractament.

   

  2. Qui és el responsable del tractament de les dades arreplegades a través d’este lloc web?

  El responsable del tractament de les dades personals arreplegades a través d’este lloc web és Aigües de Cullera, S.A. (d’ara en avant, 'Aigües de Cullera, S.A.'), amb domicili social en Plaza de la Sal, 4 46400 Cullera, i amb NIF A96124177.

   

  3. Quin tipus de dades arreplega Aigües de Cullera, S.A. a través d’este lloc web, per a què s’utilitzen i quina és la seua base de legitimació?

  Per a visitar el web d’Aigües de Cullera, S.A. i navegar per les seues diferents seccions no cal facilitar cap dada de caràcter personal. No obstant això, arreplegarem determinada informació relacionada amb la navegació que fas (que no sempre ens permetrà identificar l’usuari) a través de cookies instal·lades en el teu equip. Per favor, consulta’n més detalls en la nostra política de cookies .

  L’usuari del web pot fer-hi diferents gestions, per a les quals serà necessari tractar les seues dades personals:

  (i) Gestions per a les quals no serà necessari que sigues client ni estigues registrat en el nostre sistema, com ara sol·licitar cita previa, formular queixes, informar de fraus o d’avaries en la via pública o en algun immoble, presentar reclamacions o fer consultes.

  Segons la gestió que calga fer, i per a poder atendre-la correctament, es podran sol·licitar dades identificatives (nom, cognoms i, en alguns casos, DNI), dades de contacte (adreça postal, telèfon, adreça electrònica segons la petició) i altres dades relacionades amb la petició que es fa, com ara l’adreça del frau, l’avaria detectada…

  • Les dades es tractaran amb la finalitat de gestionar la sol·licitud continguda en el formulari que es completa i al qual s'accedix.
  • La base de legitimació serà el consentiment prestat per l’usuari que les facilita, que es posa en contacte de manera voluntària amb Aigües de Cullera, S.A.. Este consentiment és revocable, en tot cas, i sense efectes retroactius (és a dir, no afectaria les peticions o sol·licituds ja tramitades).

  (ii) Gestions en el web que tinguen com a finalitat l’alta com a client/abonat del servici, com ara petició de connexió de servici, sol·licitud d’alta, canvi de nom o subrogació en un contracte preexistent.

  Segons la gestió que calga fer, i per a poder atendre-la correctament, se’t sol·licitaran dades identificatives (nom, cognoms i DNI), dades de contacte (adreça postal, telèfon, adreça electrònica segons la petició), dades relacionades amb l’immoble per al qual sol·licites el subministrament o canvi de titularitat (escriptures de propietat, referència cadastral, contracte d’arrendament), dades de representació (apoderament, en cas que actues en representació d’una altra persona o d’una persona jurídica), dades econòmiques (dades bancàries per a la domiciliació de rebuts...).

  • Les teues dades es tractaran amb la finalitat de gestionar l’alta com a client del servici.
  • La base de legitimació serà el consentiment prestat per l’usuari que les facilita, que es posa en contacte de manera voluntària amb Aigües de Cullera, S.A..

  L’usuari que es relaciona amb Aigües de Cullera, S.A. per a ser client del servici pot trobar més informació sobre el tractament de les seues dades en la política de protecció de dades de clients i usuaris del servici.

  (iii) Gestions en el web que requerixen que l’usuari siga client o abonat del servici, o bé persona autoritzada pel titular del contracte,, com ara l’ompliment de l’autolectura, el pagament en línia de factures…

  Les dades introduïdes es tractaran amb la finalitat de fer la gestió seleccionada en el marc del teu expedient de contracte per a generar els rebuts del servici prestat.

  Si gestiones el pagament en línia de factures, seràs conduït a pàgines gestionades per terceres entitats (banca en línia) que col·laboren amb Aigües de Cullera, S.A.. Estes pàgines disposen de la seua pròpia política de privacitat, en la qual es detalla l’entitat responsable del tractament de les dades i les finalitats d’este tractament.

  Aigües de Cullera, S.A. tracta les teues dades partint del consentiment prestat per l’usuari que les facilita, que es posa en contacte de manera voluntària amb Aigües de Cullera, S.A..

  (iv) Gestions que requerixen necessàriament el registre en l’Oficina Virtual o Àrea de clients del web: a través de l’Oficina Virtual, el client pot accedir a les seues dades en l’expedient de contracte, i, a més, modificar dades com ara les de contacte o les bancàries (sempre que siga el titular del compte), introduir dades de lectura del període, activar la factura electrònica, sol·licitar duplicats de factures i activar el pla 12 gotes, entre altres opcions.

  Per a registrar-se en l’Oficina Virtual es requerix que l’usuari siga client o abonat del servici i que accepte les condicions d’ús que es mostren a l’inici del procés de registre.

  El tractament de dades en l’espai de l’Oficina Virtual és necessari per a gestionar la relació contractual subscrita entre el client i Aigües de Cullera, S.A.. Els clients d’Aigües de Cullera, S.A. disposen d’informació addicional sobre el tractament de les seues dades personals en la política de protecció de dades de clients i usuaris del servici.

   

  4. Tràmits fets per un tercer o en nom d’una empresa i per administradors de finques

  Com a norma general, l’usuari del web, a través dels formularis que hi ha disponibles, facilitarà únicament dades personals de les quals és titular. No obstant això, s’admetrà que l’usuari facilite dades d’un tercer sempre que (i) haja obtingut les dades de manera lícita; (ii) dispose d’autorització i haja informat l’afectat, si és procedent, del tràmit o consulta que farà.

  Els tràmits i consultes que es facen a través del web els ha de fer l’usuari en nom propi. Com a excepció d’això, es podran fer gestions en nom de tercers en el cas de:

  • Persona amb autorització expressa del titular.
  • Representants o persones de contacte de persones jurídiques que actuen en nom d’estes.
  • Administradors de finques degudament col·legiats, actuant en nom de comunitats de propietaris i d’altres clients.

  Les dades personals dels representants, persones de contacte i administradors de finques es tractaran, sobre la base de l’interés legítim (d’acord amb el que es disposa en l’article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades i garantia de drets digitals), amb l’única finalitat de gestionar la petició efectuada en nom d’un tercer.

  En cas que les dades personals aportades pertanguen a un tercer, qui les facilita garantix que ha informat eixe tercer d’esta política de privacitat i que n’ha obtingut l’autorització per a facilitar les seues dades a Aigües de Cullera, S.A. amb les finalitats assenyalades. Igualment, garantix que les dades aportades són exactes i actualitzades, i serà responsable de qualsevol dany o perjuí, directe o indirecte, que es puga ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de l’obligació.

   

  5. Qui pot accedir a les dades personals facilitades a Aigües de Cullera, S.A. a través d’este lloc web?

  Aigües de Cullera, S.A. utilitza prestadors de servicis per a fer algunes tasques pròpies del contracte, els quals, si és el cas, hauran d’accedir a les dades d’usuaris per a poder dur a terme la gestió sol·licitada. Estos prestadors tindran la condició d’encarregats del tractament, i únicament tractaran les dades personals conforme a les instruccions d’Aigües de Cullera, S.A.. En cap cas utilitzaran les dades personals de l’usuari per a finalitats pròpies o diferents de les detallades en esta política.

  Per eficiència del servici, alguns dels nostres proveïdors estan en països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o bé, estant situats en l’EEE, compartixen la informació amb altres entitats situades fora d’este territori. Aigües de Cullera, S.A., garantix que:

  • Les transferències es fan a països respecte dels quals la Comissió Europea ha declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l’europeu.
  • En absència d’esta declaració d’adequació (en l’actualitat es fan transferències a països com els EUA, entre d’altres), s’han firmat les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió.

  Pots consultar esta informació en la pàgina de l’AEPD: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales

  Per a més informació, contacta amb el delegat de protecció de dades de Aigües de Cullera, S.A..

   

  6. A qui comuniquem les teues dades?

  Aigües de Cullera, S.A., sobre la base de l’interés legítim, pot transmetre les teues dades personals dins del grup al qual pertany per a finalitats administratives. (Considerant 48 del RGPD.)

  Fora del supòsit anterior, Aigües de Cullera, S.A. no comunica les teues dades personals arreplegades a través d’este lloc web a terceres parts excepte que hi consentes expressament o per a donar compliment a una obligació legal.

  Quan siga necessari el teu consentiment per a comunicar les teues dades personals a tercers, en els formularis d’arreplega de dades t’informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació i de la identitat o els sectors d’activitat dels possibles cessionaris de les teues dades personals.

  Aigües de Cullera, S.A. sí que podria estar obligada a comunicar en alguns casos dades d’usuaris, siguen clients o no, a les administracions competents titulars de servicis o de conceptes tributaris associats als servicis que presta quan siga requerida per a fer-ho, o quan siga necessari comunicar-ho per a atendre la sol·licitud o consulta, o quan siga necessari per a gestionar judicialment una situació de frau.

  En particular, Aigües de Cullera, S.A. està obligada a comunicar les dades personals dels seus clients a determinades administracions, com es detalla en l’apartat 7 (“A qui comuniquem les teues dades?”) de la política de protecció de dades de clients i usuaris del servici.

   

  7. Durant quant temps conservem les teues dades?

  Les dades de clients es conservaran mentre es mantinga la relació contractual per a poder gestionar-la adequadament. Una vegada finalitzada esta relació (transcorreguts els terminis de l’operativa de cobrament de rebuts pendents, i resolts conflictes oberts en relació amb el servici), haurem de conservar les teues dades degudament bloquejades durant un període addicional en què hi puga haver qualssevol responsabilitats derivades de servicis facilitats o dels tractaments que se n’hagen fet.

  Les dades de no clients facilitades per a altres gestions (consultes, comunicacions de fraus…) es conservaran pel temps que siga necessari per a gestionar la teua sol·licitud, més un període addicional a l’efecte d’atendre possibles responsabilitats legals que se’n deriven.

  En cas que haja autoritzat l'enviament de comunicacions comercials, mantindrem les seues dades fins al moment en què en indique que vol deixar de rebre les nostres ofertes, i en tot cas en finalitzar la relació contractual.

   

  8. Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercitar-los?

  La llei reconeix, en cas que n'hages atorgat el consentiment, el dret per a poder retirar-los en qualsevol moment, així com per a exercir els drets següents en matèria de protecció de dades:

  DRET

  CONTINGUT

  Accés

  Podràs consultar quines dades personals estan incloses en les bases de dades d’Aigües de Cullera, S.A..

  Rectificació

  Podràs modificar les teues dades personals quan siguen inexactes o incompletes.

  Oposició Podràs sol·licitar que no tractem les teues dades personals per a algunes finalitats concretes.

  Supressió

  Podràs sol·licitar que eliminem les teues dades personals.

  Limitació del tractament

  Podràs sol·licitar que limitem el tractament de les teues dades en els casos següents:

  -Mentre no es comprova la impugnació de l’exactitud de les teues dades.

  -Quan el tractament siga il·lícit però tu t’oposes a la supressió de les teues dades.

  -Quan Aigües de Cullera, S.A. no necessite tractar les teues dades però tu les necessites per a exercitar o defensar reclamacions.

  -Quan t’hages oposat al tractament de les teues dades per al compliment d’una missió en interés públic o per a la satisfacció d’un interés legítim, mentre no es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.

  Portabilitat

  Podràs rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hages facilitat, així com transmetre-les a un altre responsable.

   

  Per a exercir els drets anteriors, o revocar-ne el consentiment prestat, serà suficient que ens envies la teua sol·licitud per qualsevol dels mitjans següents:

  El soli·lcitant haurà d'estar prou identificat en la sol·licitud. Quan el responsable del tractament tinga dubtes raonables en relació amb la identitat del sol·licitant, podrà requerir-li perquè facilite la informació addicional necessària per a confirmar la seua identitat. En cas que s'actue a través de representació legal, el representant haurà d'aportar, DNI i document acreditatiu de la representació del representant.

  Aigües de Cullera, S.A. ha nomenat un delegat de protecció de dades amb qui pots contactar si tens cap dubte o queixa en matèria de protecció de dades. Pots contactar amb el delegat de protecció de dades per qualsevol dels mitjans següents:

  • Adreça electrònica: protecciondedatos@hidraqua.es
  • Correu postal: Plaza de la Sal, 4 46400 Cullera A/A del delegat de protecció de dades.

  La teua reclamació s’investigarà de manera confidencial i rebràs una resposta del nostre delegat de protecció de dades.

  En tot cas, com a afectat o interessat, pots presentar una denúncia davant l’autoritat de protecció de dades competent: Agència espanyola de protecció de dades.

   

  9. Xarxes socials

  Com a norma general, els perfils corporatius d’Aigües de Cullera, S.A. en xarxes socials (Twitter, Facebook, etc.) tenen un caràcter merament informatiu. Si ens facilites dades a través de missatges privats en xarxes socials amb motiu d’una consulta o petició feta per eixe mitjà, les dades personals facilitades s’utilitzaran exclusivament per a atendre la petició feta, en els termes exposats en esta política. Et recordem que no has d’incloure dades personals teues o de tercers (com ara adreces electròniques, nom, telèfon o número de contracte) a través de missatges oberts en cap xarxa social. Si no estàs segur de si el teu missatge pot ser llegit o no per tercers, t’aconsellem que et poses en contacte amb nosaltres per un altre canal.

   

  10. WhatsApp Business (en el cas que esta opció estiga disponible en aquest lloc web)

  Aigües de Cullera, S.A. disposa d’un servici de missatgeria instantània a través de WhatsApp Business. Les seues finalitats s’esmenten en l’apartat 3 d’esta política. L’ús de WhatsApp per part dels usuaris està subjecte a les condicions del servici de WhatsApp Business