Dades significatives

DADES SIGNIFICATIVES

La transparència és clau en la gestió de l’aigua

En Aigües de Cullera gestionem la teua aigua

 

Des d’Aigües de Cullera gestionem una xarxa d’aigua potable amb una longitud aproximada de 186 km, que distribuïx més de 2.700.000 m3 a l’any a més de 30.000 abonats.

L’equip humà, format per 18 persones, disposa de les tecnologies més avançades per a la gestió del cicle integral de l’aigua.

 • Magnituds de serveis 

  Magnituds del servei d’aigua

  Magnitud  Valor
  Km. xarxa d'aigua 186
  Km. xarxa clavegueram 128
  m3 d'aigua subministrats 2.700.000 m3
  Sectors 25