Desinsectació i desratització de la xarxa de clavegueram

DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Equip humà i tècnic especialitzat

Tractem la xarxa contra l’aparició de plagues

Aigües de Cullera duu a terme el control de les plagues en la xarxa de sanejament. Per a fer-ho, se servix d’una empresa especialitzada en el tractament de plagues que fa tractaments de desinsectació i desratització en el clavegueram municipal i en espais públics. Estos tractaments consistixen en:

  • Tractament periòdic en diverses campanyes anuals en el clavegueram municipal.
  • Gestió d’incidències i avisos veïnals.