Depuració

Asset Publisher

Gestionem EDAR's de 3 zones distintes

Canvi de paradigma en la depuració d’aigua

 

La depuració de les aigües residuals es basa en eliminar tots els residus que ha anat acumulant l’aigua residual i retornar-la al medi amb les condicions òptimes.

Objectius

  • Protegir els ecosistemes aquàtics.
  • Evitar riscos per a la salut pública.
  • Obtindre aigua apta per a ser reutilitzada.

Aigües de Cullera gestiona les EDAR de tres zones de disseminats on la xarxa de clavegueram no està connectada amb la depuradora principal de Cullera.

EDAR de L' ESTANY

EDAR de L' ESTANY

Situada en la zona de l’Estany de Cullera. L’Estany de Cullera és un llac d’aigua dolça que està obert al mar i té aportacions d’aigües subterrànies. Està situat en la part sud de la desembocadura del Xúquer.

L’EDAR està formada per un procés biològic per aeració prolongada, tècnica idònia per al tractament dels cabals aportats, tant pel rendiment òptim que s’aconsegueix com per la simplicitat en el funcionament de les instal·lacions.

EDAR DEL BROSQUIL

EDAR DEL BROSQUIL

Situada al sud del terme de Cullera, al costat del nucli del Brosquil. 

Es tracta d’una estació depuradora que funciona mitjançant un procés biològic per biodiscos.

EDAR DE LA PARTIDETA

EDAR DE LA PARTIDETA

Situada al costat del poliesportiu municipal de la Partideta de Cullera, tracta les aigües residuals generades en este complex poliesportiu.

La depuració es fa mitjançant un procés biològic per biodiscos.