Consum

Asset Publisher

Subministrem a més de 30.000 habitants

Garantim un subministrament
estable i de qualitat
 

Independentment del seu origen i del procés de potabilització aplicat, l’aigua que reps en casa supera amb escreix la qualitat que fixa la normativa sanitària més estricta establida per l’Organització Mundial de la Salut, la Unió Europea i les autoritats sanitàries del nostre país.

Amb esta finalitat, Aigües de Cullera duu a terme anàlisis diàries del nivell de clor en diferents punts de la xarxa, així com el control del nivell de nitrats. A més, fa més de 100 anàlisis completes i de control per a garantir la qualitat de l’aigua subministrada.

Actualment, a Cullera hem aconseguit establir el nostre rendiment tècnic hidràulic un consum per sobre del 73%, minimitzant les pèrdues d’aigua i garantint un subministrament estable i de qualitat.