Lectura de comptador

Lectura de Comptador

Aporta la lectura del teu comptador

Perquè la teua facturació siga el més precisa possible

 

El fet de comunicar la lectura del teu comptador significarà que la facturació s’efectue d’acord amb el teu consum real, en lloc de fer-ho per una estimació de consums previstos.

Per fer l’autolectura del teu consum d’aigua has de tindre a mà les dades següents:

 • El teu número de contracte.
 • La lectura actual del teu consum: per llegir-lo directament del teu comptador, cal llegir-lo d’esquerra a dreta sense tindre en compte ni les esferes ni els números en roig, ja que ens estan indicant fraccions de metres cúbics, com podem observar en l’exemple il·lustratiu següent.

Lectura de contador

 • T’ajudem a llegir el teu comptador

  Els comptadors mesuren en metres cúbics (m³)

  1 m3 són 1.000 litres

  Els dígits en negre abans de la coma són m3 i són els que has d’aportar quan ens dones la teua lectura

  Els dígits en roig equivalen als litres i no es tenen en compte al fer la lectura

  Si tens totes les claus de les aixetes tancades i cap electrodomèstic funcionant, no s’haurien de moure les agulles

  Si es mouen, posa’t en contacte amb un especialista, perquè podries tindre una fuita

Lectura de Comptador